Splošni pogoji in določila

Dragi član/ica! 
Z velikim vseljem delimo svojo strast in znanje z vami. Glavna cilja te spletne strani sta:
1. nuditi podporo pri vadbi joge in
2. ustvariti prostor kje se počutite varno in negovano.

Z dostopom do Do Yoga with Lina spletne strani, ki gostuje na spletnem mestu Zenler.com, se strinjate, da vas zavezujejo pogoji in določila te spletne strani, vsi veljavni zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za skladnost z veljavno lokalno zakonodajo. Če se ne strinjate s katerim koli od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do tega spletnega mesta in vseh gradiv. Gradiva na tem spletnem mestu so zaščitena z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

Spoštovanje
Vašo zasebnost zelo spoštujemo in smo skrbni pri uporabi vaših podatkov, zato pričakujemo, da boste storili enako. Spoštljivo ravnajte z drugimi člani. Spoštljivo ravnajte z gradivom za članstvo -  ne pozabite, da je članstvo namenjeno samo eni osebi. Prosimo, da ne delite ali prenašate vsebine na tem spletnem mestu z drugimi.

Varnost
Joga je fizična vadba. Če imate kakršne koli poškodbe, prosimo obvestite vašo učiteljico o tem pred začetkom vadbe - tudi če vadite vnaprej posneti video. Nikoli ne prestopajte mej svojih sposobnosti, poslušajte svoje telo in se v primeru bolezni ali poškodbe posvetujte s svojim osebnim zdravnikom, če je vadba joge za vas še primerna. Ne izvajajte vaj, ki vam povzročajo bolečine, slabost ali vrtoglavico.

Določila
Vsa gradiva in materiale na Do Yoga with Lina spletni strani je dovoljeno uporabljati samo za osebno, nekomercialno uporabo. Gre za dodelitev uporabe in ne prenos lastninske pravice. V nobenem primeru ni dovoljeno:
a) spreminjati ali kopirati gradivo,
b) uporabiti materiale za kakršen koli komercialni namen ali za kakršno koli javno uporabo (komercialno ali nekomercialno),
c) uporabljati, spreminjati in modificirati programsko opreme ki jo uporablja spletno mesto
d) odstraniti nobene avtorske ali druge lastniške oznake iz gradiva in
e) prenesti gradivo na drugo osebo ali "zrcaliti" gradivo na katerem koli drugem strežniku.

Članstvo samodejno preneha veljati, če kršite katero od teh omejitev in jo lahko podjetje kadar koli prekine. Po prenehanju ogleda teh materialov ali po prenehanju članstva morate uničiti vse kopirane/naložene materiale, ki jih imate v elektronski ali tiskani obliki.

Odgovornost
Materiali na spletnem mestu so na voljo "takšni, kot so". Do Yoga with Lina (Lina Vidmar) ne jamči, izrecno ali implicitno, s tem pa zavrača in izničuje vsa druga jamstva, vključno brez omejitev, implicitne garancije ali pogojev za prodajo, primernost za določen namen ali kršitev intelektualne lastnine ali drugo kršitev pravic. Poleg tega Do Yoga with Lina (Lina Vidmar) ne jamči in ne daje nobenih izjav v zvezi s točnostjo, verjetnimi rezultati ali zanesljivostjo uporabe materialov na svojem spletnem mestu ali drugače povezanih s takšnimi materiali ali na spletnih mestih, povezanih s tem spletnim mestom.

Omejitve
V nobenem primeru Do Yoga with Lina (Lina Vidmar) ne bo odgovorna za morebitno nastalo škodo (vključno, za škodo zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi prekinitve poslovanja), ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na spletni strani Do Yoga with Lina članstvo, tudi če je bila Do Yoga with Lina (Lina Vidmar) ali njen pooblaščeni zastopnik ustno ali pisno obveščeno o možnosti takšne škode. Ker nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev implicitnih garancij ali omejitev odgovornosti za posledično ali nenamerno škodo, te omejitve morda ne veljajo za vas.

Popravki in napake
Gradivo, objavljeno na Do Yoga with Lina spletni strani, lahko vsebuje tehnične, tiskarske ali fotografske napake. Do Yoga with Lina (Lina Vidmar) ne jamči, da je gradivo na spletni strani točeno, popolno ali aktualno. Do Yoga with Lina (Lina Vidmar) lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni gradivo na svoji spletni strani in se ne zavezuje, da ga bo posodabljala.

Povezane spletne strani
Do Yoga with Lina (Lina Vidmar) ni pregledala vseh spletnih mest, ki so povezana s tem spletnim mestom, in ni odgovorna za vsebino katerega koli takega povezanega spletnega mesta. Vključitev katere koli povezave ne pomeni, da Do Yoga with Lina podpira tisto spletno mesto. Uporaba takega povezanega spletnega mesta je na lastno odgovornost uporabnika.

Spremembe splošnih pogojev pogojev
Do Yoga with Lina (Lina Vidmar)) lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje uporabe za svojo spletno stran. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezuje veljavna različica teh pogojev uporabe.

Veljavno pravo
Vse zahtevke v zvezi s spletno stranjo Do Yoga with Lina urejajo zakoni zvezne države New York ne glede na njene kolizijske določbe.

Kot učiteljica joge izjavljam (jaz, Lina Vidmar)), jamčim in se zavezujem da nobena naložena vsebina ne bo kršila ali zlorabljala pravic intelektualne lastnine tretje osebe. Če pa inštruktor uporablja stiskanje HEVC, je inštruktor odgovoren za plačilo avtorskih honorarjev MPEG-LA, lastniku patentov HEVC, kot to ustrezna.

Politika zasebnosti
Preberite več o politiki zasebnosti tukaj.

Piškotki
Preberite več o piškotkih tukaj.

@ Do Yoga with Lina članstvo. Vse pravice pridržane

Do Yoga with Lina članstvo - Powered By Zenler